Personal developement through mentoring, mindfulness and meditation.

TANTRA

TANTRA TIL SINGLERBrug tantra til at komme tættere på dig selv og andre

TANTRA TIL KVINDER


Prøv en session med tantrisk healing  eller en tantrisk healings proces

TANTRA TIL PARBrug tantra som inspiration i dit parforhold

FILOSOFIEN BAG


I vesten sætter vi ofte lighedstegn imellem tantra og senssualitet. Og dét at arbejde med sensualiet er er også en meget vigtig del af den tantriske filosofi - men tantráen rummer perspektiver der ligger ud over det. Den giver mulighed for at gå i dybden med udviklingen i alle aspekter af livet - og det er dét du kan stifte bekendtskab med i sessionerne hos My Soul Guide Copenhagen. Du kan heale og lære dig selv at kende på et dybt niveau, så du kan få en stærkere relation til dig selv og andre.


Det gode forhold til vores sensualitet og vores nøgne krop hører naturligvis med til et liv, hvor vi føler os hele og glade - for hvis vi ikke gør det, bliver vi utilfredse og ulykkelige. Så hvis du er udfordret af for eksempel kropsskam, manglende selvværd eller dårligt fungerende relationer, kan tantraen bane vejen til healing og transformation.


Ofte er vi fastlåste i vores forestilling at vores krop skal se ud på en helt bestemt måde og vi bevæger os i sensualiteten som om det udelukkende handler om friktion og  præstation. Vi kører efter et fastlagt skema og har en forventning om et specifikt mål - nemlig den gensidige tilfredsstillelse.


Med tantra giver vi slip på forventningerne og møder os selv og hinanden på et mere ærligt niveau, hvor vi kan være os selv 100 procent. Og det betyder, at der kan opstå noget helt andet, end det vi i forvejen kender til. Vi kan blandt andet opleve at mærke energien flyde i kroppen, at blokader og spændinger forløser sig og at vi føler os frie, lykkelige og svævende. Vi kan også opleve, at der kommer svære følelser og gamle traumer op til overfladen - og det er lige så velkomment i det tantriske perspektiv,  fordi det er en del af dét at være menneske.  Og ved at give de svære følelser plads, kan vi give slip og udvikle os.


I mine sessioner stifter du desuden bekendtskab med polariteten mellem det maskuline og det feminine samt med den tantriske forholdemåde i parforholdet.


Kort sagt dropper vi jagten på det perfekte liv med den rigtige krop og den ufejlbarlige partner og bevæger os i stedet frem imod at se det perfekte i det uperfekte via hjerterum, accept og healing. Her er der tid til at slippe facaderne, så du kan opleve meget mere frihed og mærke livets og sensualitetens dybere dimensioner.


Namasté© Copyright 2015. All Rights Reserved.