Personal developement through mentoring, mindfulness and meditation.

MEDITATION

                       

MEDITATION ER HJERNEFITNESS

Det tager kun 12 minutter om dagen. Hvis du gør det det konsekvent, træner du den positivt tænkende del af hjerne meget stærkere - og det er videnskabeligt bevist at det er muligt at øge dit niveau af glæde med op til 40 procent, når du mediterer dagligt. Så meditation er en meget effektiv form for fitness for hjernen. Derudover udskiller du dopamin når du mediterer. Dopamin reducerer de negative konsekvenser af stresshormoner, og det er en af grundende til, at du kan reducere dit stressniveau ved at meditere.

6 UGER TIL TRANSFORMATION

Med undervisning i meditaion - også kaldet gnist-processen - kan du skabe en stor forandring i dit liv på meget kort tid. Med udgangspunkt i Henning Davernes metoder arbejder vi os frem imod din transformation og med denne proces kan du træne dig selv både gladere og stærkere. Redskaberne er  meditation samt mindfulness og vi mediterer på et nyt tema hver uge. Og når du er færdig har du et helt nyt livs-kompas at navigere ud fra - et kompas der guider dig til at leve fra din essens i stedet for fra dine egne og omverdenes forventninger til dig. Temaerne er blandt andre glæde, nærvær og synkronisitet. Læs mere om baggrunden for metoderne herunder.

EN EKSTRA DIMENSION

I den vestlige verden identificerer vi os med vores sind. Vi føler at vi er vores tanker, vores alder, vores civile status, vores job og  vores historie. Og vi forventes at gøre en indsats, for at blive betragtet som værdifulde for fællesskabet - og som mennesker der er værd at indgå i en relation med. Ofte vi betragter endda både os selv og andre som mindre værd, hvis vi ikke lever op til de mange krav og forventninger om at leve et succesfuldt liv.


Men vi er så meget mere end det vi kan præstere os til – og det er en gave at at finde ind bagved og mærke en tilstand af ro og velvære, der er fuldstændig uafhængig af ydre omstændigheder.


I min meditations undervisning lærer du hvordan du navigerer fra din essens i stedet for fra dit sind – og hvorfor livet bliver så meget nemmere, hvis du ved hvordan du gør det. Ikke fordi dine udfordringer forsvinder – men fordi du bliver i stand til at takle dem på en helt ny og mere konstruktiv måde. Og fordi du rent faktisk præsterer meget bedre, når du er i stand til at give slip på forventningerne om at skulle gøre tingene godt. Du begynder simpelthen at lytte mere til din indre stemme, end til hvad andre mener om dig - og det er et fantastisk frit sted at leve fra.


Mine metoder tager udgangspunkt i indisk yoga filosofi og er  kombineret med moderne vestlig træning i meditation og mindfulness. Kort sagt er sessionerne en kombination af vestlig videnskab og østens visdom – en effektiv blanding, der kan bringe dig mange skridt videre i din udvikling.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.